Tải X-force 2022 Full – Crack tất cả các phần mềm của Autodesk 2022

0
505
X-Force Keygen 2020

X-Force 2022

X-Force 2022 là phần mềm bẻ khoá cho các sản phẩm của Autodesk của phiên bản 2022 và cách sử dụng phức tạp hơn các phiên bản cũ. Autodesk License Patcher Ultimate 2020 – 2022

Bộ Autodesk 2022 cải thiện hơn nữa việc phân phối dự án bằng cách kết nối Tài liệu Autodesk với các công cụ trong Bộ sưu tập Kiến trúc, Kỹ thuật & Xây dựng. Giảm các nỗ lực thủ công và tự động hóa việc xem xét các bản vẽ, mô hình và tài liệu trước khi xuất bản và chia sẻ. Tích hợp với các công cụ Autodesk như AutoCAD và Revit giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm trùng lặp. Mở, lưu, di chuyển, đổi tên và xóa tệp trực tiếp từ màn hình của bạn bằng Trình kết nối trên màn hình. Dễ dàng tạo và chia sẻ dữ liệu truyền với các nhóm dự án và theo dõi với toàn bộ quá trình kiểm tra.

Tổng hợp các phần mềm Autodesk 2022

Cần có X-force 2022 để bẻ khoá các sản phẩm Autodesk và được sử dụng để phân biệt các sản phẩm được bán độc lập và là một phần của bộ sản phẩm. Ví dụ: cài đặt AutoCAD 2018 làm sản phẩm điểm yêu cầu khóa sản phẩm 001J1 , nhưng cài đặt AutoCAD 2019 từ AutoCAD Design Suite Premium 2022 yêu cầu khóa sản phẩm 768J1 .Phiên bản tương tự của AutoCAD nằm trong cả hai gói phần mềm nhưng khóa sản phẩm phân biệt một gói này với gói khác.

Lưu ý:  Vui lòng đảm bảo bạn đang sử dụng mã khóa sản phẩm chính xác cho sản phẩm Autodesk và phiên bản bạn đang cài đặt. Nhập khóa sản phẩm không chính xác sẽ dẫn đến lỗi kích hoạt cho sản phẩm đó.

Các khóa sản phẩm cho các sản phẩm Autodesk 2022 như sau:

Product Name 2022 Product keys
Autodesk 3ds Max 2022 128N1
Autodesk 3ds Max 2022 with Softimage 978N1
Autodesk Advance Steel 2022 959N1
Autodesk Alias AutoStudio 2022 966N1
Autodesk Alias Concept 2022 A63N1
Autodesk Alias Design 2022 712N1
Autodesk Alias SpeedForm 2022 A62N1
Autodesk Alias Surface 2022 736N1
Autodesk AutoCAD 2022 001N1
Autodesk AutoCAD Architecture 2022 185N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2022 768N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2022 767N1
Autodesk AutoCAD Electrical 2022 225N1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2022 596N1
Autodesk AutoCAD LT 2022 057N1
Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2022 545N1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2022 129N1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2022 206N1
Autodesk AutoCAD MEP 2022 235N1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2022 426N1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2022 340N1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2022 834N1
Autodesk Building Design Suite Premium 2022 765N1
Autodesk Building Design Suite Standard 2022 784N1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2022 766N1
Autodesk Burn 2022 C0YN1
Autodesk CFD Design Study Environment 2022 812N1
Autodesk CFD Premium 2022 810N1
Autodesk CFD Ultimate 2022 811N1
Autodesk Civil 3D 2022 237N1
Autodesk Fabrication CADmep 2022 839N1
Autodesk Fabrication CAMduct 2022 842N1
Autodesk Fabrication ESTmep 2022 841N1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2022 757N1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2022 789N1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2022 760N1
Autodesk Factory Design Utilities 2022 P03N1
Autodesk FeatureCAM Premium 2022 A9FN1
Autodesk FeatureCAM Standard 2022 A9GN1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2022 A9EN1
Autodesk Flame 2022 C0TN1
Autodesk Flame 2022 – Education C14N1
Autodesk Flame Assist 2022 C0VN1
Autodesk Flame Premium 2022 C0XN1
Autodesk Flare 2022 C0WN1
Autodesk Helius PFA 2022 899N1
Autodesk HSM Premium 2022 C12N1
Autodesk HSM Ultimate 2022 C13N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022 786N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2022 787N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2022 785N1
Autodesk Inventor 2022 208N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Developer A66N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Distribution 996N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Server 997N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2022 805N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2022 752N1
Autodesk Inventor HSM Premium 2022 969N1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2022 970N1
Autodesk Inventor LT 2022 529N1
Autodesk Inventor OEM 2022 798N1
Autodesk Inventor Professional 2022 797N1
Autodesk Lustre 2022 C0UN1
Autodesk Lustre Burn 2022 C10N1
Autodesk Lustre ShotReactor 2022 C11N1
Autodesk Manufacturing Automation Utility 2022 A9YN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2022 A9VN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2022 A9XN1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2022 A9TN1
Autodesk MEP Fabrication Suite 2022 00QN1
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2022 571N1
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2022 572N1
Autodesk Moldflow Design 2022 837N1
Autodesk Moldflow Insight Premium 2022 574N1
Autodesk Moldflow Insight Standard 2022 573N1
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2022 575N1
Autodesk Moldflow Synergy 2022 579N1
Autodesk Nastran 2022 986N1
Autodesk Nastran In-CAD 2022 987N1
Autodesk Navisworks Manage 2022 507N1
Autodesk Navisworks Simulate 2022 506N1
Autodesk PartMaker 2022 A9SN1
Autodesk Plant Design Suite Premium 2022 763N1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2022 788N1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2022 764N1
Autodesk Point Layout 2022 925N1
Autodesk PowerInspect Premium 2022 A9JN1
Autodesk PowerInspect Standard 2017 A9KI1
Autodesk PowerInspect Standard 2018 A9KJ1
Autodesk PowerInspect Standard 2022 A9KN1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2022 A9HN1
Autodesk PowerMill Modeling 2022 A9UN1
Autodesk PowerMill Premium 2022 A9AN1
Autodesk PowerMill Standard 2022 A9QN1
Autodesk PowerMill Ultimate 2022 A9PN1
Autodesk PowerShape Premium 2022 A9MN1
Autodesk PowerShape Standard 2022 A9NN1
Autodesk PowerShape Ultimate 2022 A9LN1
Autodesk Product Design Suite Premium 2022 782N1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2022 781N1
Autodesk ReCap Pro 919N1
Autodesk Revit 2022 829N1
Autodesk Revit LT 2022 828N1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 547N1
Autodesk SketchBook for Enterprise 871N1
Autodesk TruComp 2022 00EN1
Autodesk TruFiber 2022 01WN1
Autodesk TruLaser 2022 00DN1
Autodesk TruNest 2022 – Nesting Engine 00FN1
Autodesk TruNest Composites 2022 00BN1
Autodesk TruNest Contour 2022 00AN1
Autodesk TruNest Multi-Tool 2022 00CN1
Autodesk TruPlan 2022 01VN1
Autodesk Vault Office 2022 555N1
Autodesk Vault Professional 2022 569N1
Autodesk Vault Workgroup 2022 559N1
Autodesk Vehicle Tracking 2022 955N1
Autodesk VRED 2022 884N1
Autodesk VRED Design 2022 885N1
Autodesk VRED Presenter 2022 888N1
Autodesk VRED Professional 2022 886N1
Autodesk VRED Render Node – consumption-based license 2022 A93N1
Autodesk VRED Render Node 2022 890N1
Autodesk VRED Server 2022 887N1
Autodesk Wiretap Gateway 2022 C0ZN1
FeatureCAM Premium 2022 P16N1
FeatureCAM Standard 2022 P15N1
FeatureCAM Ultimate 2022 P17N1
HSMWorks Premium 2022 873N1
HSMWorks Ultimate 2022 872N1
PowerInspect Premium 2022 P13N1
PowerInspect Standard 2022 P12N1
PowerInspect Ultimate 2022 P14N1
PowerMill Premium 2022 P07N1
PowerMill Standard 2022 A9ZN1
PowerMill Ultimate 2022 P08N1
PowerShape Premium 2022 P10N1
PowerShape Standard 2022 P09N1
PowerShape Ultimate 2022 P11N1
T1 Enterprise Multi-flex 2022 535N1

Tải X-Force 2022 Full Crack

x-force 2022 v5

Very UploadIOUploady

Autodesk Collection

Fshare

Hướng dẫn sử dụng X-Force 2022

Cách cài 1 Tự động

 • Tắt hết phần mềm diệt virus và Windows Defender nếu có
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Chạy Autodesk License Patcher Ultimate.exe với Run As Administrator
 • Mở phần mềm vừa cài đặt chọn “Use a network license
 • Select “Single license server” > điền vào 127.0.0.1 hoặc localhost
 • Vào phần mềm và sử dụng thôi

Cách cài 2 Từng bước chi tiết

 • Tắt hết phần mềm diệt virus và Windows Defender nếu có
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm và không khởi động nó
 • Cài đặt Autodesk network license manager (nlm11.18.0.0)
 • Copy file adskflex.exe đến đường dẫn “C:\Autodesk\Network License Manager
  • Stop Autodesk Desktop Licensing Service (sử dụng services.msc)
  • Copy “AdskLicensingService.exe” đến đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService\
  • Copy file “AdskLicensingAgent.exe” và “adlmint.dll” đến đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\
  • Start Autodesk Desktop Licensing Service (sử dụng services.msc)
 • Sửa file “lic.dat” sửa HOSTNAME và MAC theo phần mềm “LMTOOLS Utility > System Settings
 • Copy file “lic.dat” đến “C:\Autodesk\Network License Manager(icongnghe)
 • Tạo phần đọc file license cho Autodesk
 • Chạy LMTOOLS Utility (hoặc trong đường dẫn C:\Autodesk\Network License Manager/lmtools.exe)
 • Ở Tab ‘config services
  • Thêm “Autodesk‘ vào phần service name
  • Chọn đến file C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe 
  • Chọn đến file C:\Autodesk\Network License Manager\lic.dat
  • Debug log để nguyên cũng được
  • Tick vào ‘start server at power up‘ và ‘use services
  • Click Save
 • Ở Tab ‘service/license file
  • Chọn Configuration using Services
  • Tick vào “LMTOOLS ignores license file …..
 • Ở Tab ‘start/stop/read
  • Click Start Server
  • Click Rereadlicense File (chú ý chỗ này là đọc lại file License, mỗi lần có thêm phần mềm được cập nhật file lic.dat sẽ có thêm dòng và bạn phải cập nhật lic.dat rồi ần vào đây)
  • File lic.dat sẽ cập nhật đủ license các phần mềm mình liệt kê ở trên
 • Tab ‘server status
  • Click ‘perform status enquiry’
  • Kiểm tra phiên bản có dòng “adskflex: UP v11.18.0” là ok
  • Còn các số như này sẽ là viết tắt của license “87561RVT_2022” ở đây RVT là Revit
 • Đã OK (icongnghe)
 • Mở phần mềm lên chọn “Use a network license
 • Select “Single license server” > điền vào 127.0.0.1
 • Vào phần mềm và sử dụng thôi
 • Tất cả phần mềm Autodesk 2022 đều làm như vậy, chỉ cần cài lần đầu và lần sau cài xong có license trong file lic.dat là sử dụng được luôn

Thực tế vẫn là thực tế sống thằng nào chẳng có đam mê. Đam mê là một chuyện sống được với nó là chuyện khác. Đam mê không kiếm ra tiền thì trước sau gì cũng bị thời gian nghiền nát.