Tải PTC Mathcad Prime 6 – Phần mềm tính toán các thuật ngữ toán học

PTC Mathcad Prime 6

PTC MathCAD Prime 6 bộ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm tính toán các thuật ngữ toán học. Phần mềm này là hoàn hảo cho dữ liệu kỹ thuật để lắp ráp các bảng tính. Nó làm giảm sự phức tạp; bạn thực hiện hoặc cảm thấy để cho phép công việc. Rốt cuộc, đó là một cách độc đáo để chịu đựng sự minh bạch bằng cách sử dụng studio toán học. Phiên bản chính biểu thị tầm quan trọng của mô phỏng toán học thay thế.

Tính toán được xác nhận bằng cách sử dụng phần mềm này, nó cho phép phân tích và chứng minh các tính toán quan trọng. Đây là một công cụ kỹ thuật hoàn hảo. Nó tìm thấy để tái sử dụng và chia sẻ thông tin bao gồm cả một tài sản trí tuệ tuyệt vời. Tuy nhiên, nó là trung tâm của mã, sổ ghi chép, hồ sơ nhân viên và giả định để khám phá những cách khó khăn. MathCAD đang đọc đồ thị, phân tích dự án đo lường với chi tiết để hiểu dữ liệu PTC, siêu dữ liệu, v.v. có các kỹ năng chuyên ngành.

MathCAD đang bảo toàn đòn bẩy để tăng sức mạnh dự án. Để biểu diễn các công thức MathCAD, nó đang so sánh mọi người từ Access đến Excel và tính toán để kiểm tra dễ dàng. Microsoft đang rời đi bởi nhiều công thức lớn bởi vì nó đang tạo điều kiện cho quá nhiều.

PTC Mathcad Prime 6

 • Cấp độ nâng cao của thuật ngữ và giải pháp toán học trong số lần nhấp
 • Thuật ngữ toán học PTC lập lịch và thực hiện các phép tính toán học
 • Một phần mềm kỹ thuật cho phép bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn
 • Một phần mềm thiết kế internet tuyệt vời giải quyết các chức năng thiết yếu
 • Nhiều giải pháp hơn với bố cục hoàn chỉnh
 • Nhận phiên bản đầy đủ để giải quyết và quản lý an toàn các tác vụ kỹ thuật
 • Dễ dàng chuyển đổi các lỗi để phân tích
 • Một giao diện tuyệt vời với các ô 2D, 3D
 • Đọc thêm tài liệu và sử dụng ký hiệu chuẩn
 • Phiên bản chính của PTC MathCAD 5 sẽ có thể truy cập để ghi chú các định dạng toán học của các tệp ở bất cứ đâu
 • Bạn có thể tích hợp bảng tính trực tiếp
 • Đây là cấp độ quan tâm cốt lõi để đọc, cung cấp thêm dữ liệu, tính toán kết quả và thông báo dữ liệu của sinh viên
 • MathCAD Pro cho phép trình bày tính toán của bạn với các ô và lắp ráp văn bản, hình ảnh tại một nơi duy nhất.

Tải PTC Mathcad Prime 6 Full Cr@ck

PTC.Mathcad.Prime.6.0.0.0.Win64

Fshare Mshare

 • ARCHICAD 23
 • RhinoGold 6
 • Waves Complete 10

Cấu hình PTC Mathcad Prime 6

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 256 MB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 1 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 400 MHz trở lên.

Hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad Prime 6

 • Tắt hết phần mềm diệt virus và Windows Defender nếu có
 • Giải nén phần mềm vừa tải về
 • Copy file “PTC.LICENSE.WINDOWS.2019-08-28-SSQ” đến ổ C
 • Chạy file “FillLicense.bat” sẽ xuất hiện file “PTC_D_SSQ.dat
 • Copy file “PTC_D_SSQ.dat” vừa được tạo đến đường dẫn “C:Program FilesPTC
 • Tạo Enviroments Variables với PTC_D_LICENSE_FILE=Đường dẫn đến file “PTC_D_SSQ.dat
  • Chuột phải vào biểu tượng This PC chọn Properties > Advanced system settings
  • Chọn Enviroment Variables > System Variables > New và điền vào
  • Variables Name = PTC_D_LICENSE_FILEVariables value = C:Program FilesPTCPTC_D_SSQ.dat
  • Nhập cả trên và dưới
 • Giờ Mount file ISO, và chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong Copy folder “Mathcad Prime 6.0.0.0” đến đường dẫn “C:Program FilesPTC
 • Xem video cài đặt chi tiết từng bước