Tải JetBrains DataGrip 2019 – Môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ

JetBrains DataGrip 2019

JetBrains DataGrip 2019 là môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó thông qua DataGrip. Nó cung cấp nội quan cơ sở dữ liệu và các công cụ khác nhau để tạo và sửa đổi các đối tượng cho các công cụ được hỗ trợ. DataGrip cung cấp hoàn thành mã theo ngữ cảnh, giúp bạn viết mã SQL nhanh hơn. Hoàn thành nhận thức được cấu trúc bảng, khóa ngoại và thậm chí các đối tượng cơ sở dữ liệu được tạo trong mã bạn đang chỉnh sửa.

DataGrip phát hiện các lỗi có thể xảy ra trong mã của bạn và gợi ý các tùy chọn tốt nhất để khắc phục chúng một cách nhanh chóng. Nó sẽ ngay lập tức cho bạn biết về các đối tượng chưa được giải quyết, sử dụng từ khóa làm định danh và luôn đưa ra cách khắc phục vấn đề.

DataGrip giải quyết chính xác tất cả các tham chiếu trong mã SQL của bạn và giúp bạn cấu trúc lại chúng. Khi bạn đổi tên một biến hoặc bí danh, nó sẽ cập nhật tập quán của chúng trong toàn bộ tệp. Tên bảng thực tế trong cơ sở dữ liệu được cập nhật khi bạn đổi tên các tham chiếu đến chúng từ các truy vấn của bạn. Thậm chí còn có một bản xem trước về cách sử dụng các bảng / khung nhìn bên trong các khung nhìn khác, các thủ tục và hàm được lưu trữ.

Tính năng JetBrains DataGrip 2019

 • Hướng nội tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn và hiển thị chúng trong các thư mục được nhóm theo lược đồ. Nó cũng cung cấp một giao diện người dùng để thêm và chỉnh sửa các bảng, cột, chỉ mục và các ràng buộc, v.v.
 • Trình chỉnh sửa dữ liệu mạnh mẽ cho phép bạn thêm, xóa, chỉnh sửa và sao chép các hàng dữ liệu. Điều hướng qua dữ liệu bằng các khóa ngoại và sử dụng tìm kiếm văn bản để tìm bất cứ thứ gì trong dữ liệu được hiển thị trong trình chỉnh sửa dữ liệu.
 • Điều hướng nhanh đưa bạn đến một đối tượng độc lập cho dù nó vừa được tạo trong mã của bạn hay nó đã được đọc từ cơ sở dữ liệu. Điều hướng đến hành động biểu tượng cho phép bạn tìm các đối tượng theo tên của họ.
 • Cung cấp hoàn thành mã nhận biết lược đồ, nhạy cảm theo ngữ cảnh, giúp bạn viết mã nhanh hơn. Hoàn thành nhận thức được cấu trúc bảng, khóa ngoại và thậm chí các đối tượng cơ sở dữ liệu được tạo trong mã bạn đang chỉnh sửa.
 • Nó tạo mã để thay đổi các đối tượng như bảng, cột, v.v., dựa trên UI. Hơn nữa, nó giúp bạn có được DDL cho các bảng và cung cấp các truy vấn DML từ các tập kết quả.
 • Phát hiện nơi các lỗi có thể xảy ra có thể xảy ra trong mã SQL của bạn và gợi ý các tùy chọn tốt nhất để khắc phục chúng một cách nhanh chóng. Nó sẽ ngay lập tức cho bạn biết về các đối tượng chưa được giải quyết, việc sử dụng từ khóa làm định danh và luôn cung cấp cho bạn cách khắc phục sự cố.

Tải JetBrains DataGrip 2019 Full Crack

FshareMshare

Cho cả 3 phiên bản Windows / Linux / MacOS

 • JetBrains GoLand 2019
 • JetBrains RubyMine 2019 
 • Adobe Dreamweaver CC 2019

Cấu hình JetBrains DataGrip 2019

 • Các phiên bản 64 bit của Microsoft Windows 10, 8, 7 (SP1)
 • Tối thiểu 2 GB RAM, khuyến nghị RAM 8 GB
 • Dung lượng ổ cứng 2,5 GB, khuyên dùng SSD
 • Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024×768

Hướng dẫn cài đặt JetBrains DataGrip 2019

 • Tắt hết phần mềm diệt virus và Windows Defender nếu có
 • Giải nén phần mềm vừa tải về
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Mở phần mềm lên chọn Evaluate for free
 • Trên thanh menu chọn Help > Edit Custom VM Options
 • Thêm vào dòng cuối cùng
  • -javaagent:C:UsersIcongnghejetbrains-agent.jar (sau -javaagent là đường dẫn đến file jetbrains-agent.jar bạn phải sửa theo đúng trên máy tính của mình)
 • Save lại và khởi động lại phần mềm
 • Tiếp tục chọn Help > Register…
  • Chọn License server > điền vào http://jetbrains-license-server
  • Hoặc Activation code xem trong file text có key để điền vào
 • Video cài đặt chi tiết Windows 10 – 64bit