Công cụ HWIDGen – Kích hoạt Windows 10 bản quyền kỹ thuật số

HWIDGen

HWIDGen là công cụ được viết để bạn có thể Active Windows 10 không bản quyền thành bản quyền kỹ thuật số (Digital License) vĩnh viễn thông qua lỗ hổng mà Microsoft cố tình hoặc vô tình đặt trong bộ cài đặt Windows 10.

Bạn có thể nhận giấy phép kỹ thuật số HWID trên tất cả các phiên bản Windows 10 bao gồm các phiên bản VL. Không có yêu cầu trước, Chỉ cần chạy công cụ này, nhấp vào bản vá và thực hiện. nó sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép km nếu có.

Các phiên bản Windows HWIDGen hỗ trợ

Gần như là mọi phiên bản windows 10 đều được hỗ trợ, được mọi người dùng nhiều nhất là phiên bản Professional và mình cũng đang dùng nó

 • Core (Home) (N) <HWID/ KMS38™>
 • CoreSingleLanguage (N) <HWID/ KMS38™>
 • Professional (N) <HWID/ KMS38™>
 • ProfessionalEducation (N) <HWID/ KMS38™>
 • ProfessionalWorkstation (N)<HWID/ KMS38™>
 • Education (N)<HWID/ KMS38™>
 • Enterprise (N)<HWID/ KMS38™>
 • EnterpriseS  (N) 2015 <HWID>
 • EnterpriseS (N) 2016 <HWID/ KMS38™>
 • EnterpriseS  (N)  <KMS19™>
 • ServerStandard(Core) (N) <KMS38™>
 • ServerDatacenterCore) (N) <KMS38™>
 • ServerSolution(Core) (N) <KMS38™>

Tải công cụ HWIDGen

Hwidgen 62.01

Fshare

 • KMS Tool Portable
 • KMS Lite Portable
 • KMS Pico

Hướng dẫn sử dụng HWIDGen

 • Giải nén file vừa tải về
 • Chạy hwidgen với chuột phải Run as Administrator
 • Phần Work Mode là chọn chế độ làm việc
  • HWID: Hỗ trợ mọi phiên bản nhưng không hỗ trợ LTSC 2019 và Server
  • KMS38: Hỗ trợ mọi phiên bản hỗ trợ LTSC 2019 và Server (thường là chọn cái này)
  • Còn mấy cái khác gì gì đó tiếng anh mình bó tay rồi
 • Và ấn Start là xong đã có windows 10 bản quyền kỹ thuật số