JetBrains Rider 2019

Tải JetBrains Rider 2019 – IDE đa nền tảng dựa trên IntelliJ và ReSharper

JetBrains Rider 2019 JetBrains Rider 2019 là một .NET IDE đa nền tảng dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper. Rider hỗ trợ .NET Framework, .NET Core...
JetBrains DataGrip 2019

Tải JetBrains DataGrip 2019 – Môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ

JetBrains DataGrip 2019 JetBrains DataGrip 2019 là môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có...
JetBrains GoLand 2019

Tải JetBrains GoLand 2019 – Phát hiện mã chết và gợi ý tài liệu

JetBrains GoLand 2019 JetBrains GoLand 2019 tăng cường trình gỡ lỗi với hỗ trợ gọi hàm, thêm đa dạng hơn vào các phối màu Mặc định & Darcula , cung cấp...
JetBrains IntelliJ IDEA 2019

Tải JetBrains IntelliJ IDEA 2019 – Phát triển các ứng dụng phần mềm

JetBrains IntelliJ IDEA 2019 JetBrains IntelliJ IDEA 2019 là một môi trường phát triển (IDE) tốt và rất mạnh bao gồm java để sản xuất...
JetBrains RubyMine 2019

Tải JetBrains RubyMine 2019 – Trình soạn thảo mã Ruby toàn diện nhất

JetBrains RubyMine 2019 JetBrains RubyMine 2019 bao gồm trình soạn thảo mã Ruby toàn diện nhận biết các đặc điểm ngôn ngữ động. Nó cung cấp hỗ...
spss 26

Tải IBM SPSS Statistics 26 – Phần mềm thống kê hàng đầu thế giới

SPSS 26 SPSS 26 là phần mềm thống kê hàng đầu thế giới được sử dụng để giải quyết các vấn đề kinh doanh và...
Topaz Gigapixel AI

Tải Topaz Gigapixel AI – Phần mềm giúp phóng to ảnh mà không nhoè

Topaz Gigapixel AI Topaz Gigapixel AI là phần mềm giúp phóng to ảnh mà vẫn rõ nét, nó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI...
SolidCAM 2019 for SolidWorks

Tải SolidCAM 2019 for SolidWorks – Hướng dẫn cài đặt từng bước

SolidCAM 2019 for SolidWorks SolidCAM 2019 for SolidWorks cung cấp các Toolpath nhanh nhất và Bộ sản xuất tốt nhất để lập trình CNC hiệu...
maple 2019

Tải Maple 2019 Full – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Maple 2019 Maple 2019 mang đến cho bạn nhiều hơn, thậm chí các khả năng toán học mạnh mẽ hơn, từ các cải tiến đến...
Steinberg Groove Agent 5

Tải Groove Agent 5 Full – Bộ âm thanh nhạc cụ trống ảo đầy...

Groove Agent 5 Groove Agent 5 bao gồm bộ âm thanh chất lượng cao, bộ dụng cụ điện tử bổ sung, Kiểu MIDI mới, và hơn...