Cài trực tiếp windows từ file iso với usb boot cực kỳ dễ dàng

Bình thường muốn cài windows mới các bạn thường tạo một usb cài windows vào usb đúng không nào. Như vậy nhiều khi cắm usb đó vào windows thì thường sẽ bị mất file khởi động active do xung đột giữa 2 phân vùng cùng active.

Bài viết này thì mình hướng dẫn các bạn cách mình hay làm là cài windows trực tiếp từ file iso dễ dàng. Thì để làm được việc này thì các bạn cần có usb boot

Các bước cài windows trực tiếp từ file iso

Vào mini windows trên usb boot, chúng ta cần format phân vùng( ổ cài windows) để chuẩn bị cài windows. Nếu không format nó sẽ ghi đè lên và không có tác dụng gì cả.

  • Cần có usb boot
  • Format ổ cứng trước khi cài

Chú ý đến boot là UEFI hay Legacy

  • Nếu là UEFI thì lúc chia phân vùng chúng ta để trống luôn phân vùng cài windows.
  • Nếu là Legacy thì tạo phân vùng Primary và Set active như bình thường như bước format ổ ở trên.
  • Sau khi phân vùng xong chúng ta click chuột phải vào file iso chọn Mount as Virtual Disk
  • Vào ổ ảo vừa tạo từ file iso cài windows chạy file Setup
  • Tiến hành các bước cài windows như bình thường
  • Bạn có thể active windows luôn mới Microsoft Toolkit