Donate

Liên hệ trực tiếp Vua Máy Tính qua đường dây nóng

Tên đơn vị: Vua Máy Tính

Địa chỉ:  Long Biên – TP Hà Nội

Giám đốc: Ông Trần Việt Anh

SDT: 0966.712.192

Tên tài khoản: Tran Viet Anh

ACB

STK: 209439549 – Chi nhánh: ACB – PGD TRAN DAI NGHIA

===================

TECHCOMBANK

STK: 19033172114012 – Chi nhánh: TECHCOMBANK – CN SAIDONG

===================

BIDV

STK : 22010000853517 – Chi nhánh: BIDV- CN Thang Long

===================

VIETCOMBANK

STK : 0541000327245 – Chi nhánh: VIETCOMBANK – CN Chương Dương