Solid Edge 2020

Tải Siemens Solid Edge 2020 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Solid Edge 2020 Solid Edge 2020 tăng cường thực tế, các công cụ xác thực mở rộng, định nghĩa dựa trên mô hình và 2D...
Autodesk Alias AutoStudio 2020

Tải Autodesk Alias AutoStudio 2020 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Autodesk Alias AutoStudio 2020 Autodesk Alias AutoStudio 2020 là giải pháp thế hệ tiếp theo cho thiết kế ô tô, kiểu dáng và bề mặt...
AutoCAD 2020

Tải AutoCAD 2020 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

AutoCAD 2020 AutoCAD 2020 bao gồm các bộ công cụ dành riêng cho ngành; cải thiện quy trình làm việc trên máy tính để bàn, web và...
JetBrains AppCode 2019

Tải JetBrains AppCode 2019 – IDE cho phát triển iOS / macOS

JetBrains AppCode 2019 JetBrains AppCode 2019 là một IDE cho phát triển iOS / macOS. Ngoài việc hoạt động với các ngôn ngữ lập trình Objective-C,...
JetBrains PhpStorm 2019

Tải JetBrains PhpStorm 2019 – Hỗ trợ tất cả các tính năng ngôn ngữ...

JetBrains PhpStorm 2019 JetBrains PhpStorm 2019 với trình soạn thảo thực sự 'lấy' mã của bạn và hiểu sâu sắc cấu trúc của nó, hỗ...
JetBrains WebStorm 2019

Tải JetBrains WebStorm 2019 – Gỡ lỗi các ứng dụng trong IDE

JetBrains WebStorm 2019 JetBrains WebStorm 2019 gỡ lỗi các ứng dụng phía máy khách và ứng dụng Node.js của bạn một cách dễ dàng trong...
Movavi Video Suite

Tải Movavi Video Suite 2020 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Movavi Video Suite 2020 Movavi Video Suite chứa mọi thứ bạn cần để chỉnh sửa video trong một chương trình. Bộ công cụ hàng đầu này...
jetbrains pycham 2019

Tải JetBrains PyCharm 2019 – Các công cụ bạn cần để phát triển Python

JetBrains PyCharm 2019 JetBrains PyCharm 2019 được thiết kế bởi các lập trình viên, dành cho lập trình viên, để cung cấp tất cả các...
JetBrains Rider 2019

Tải JetBrains Rider 2019 – IDE đa nền tảng dựa trên IntelliJ và ReSharper

JetBrains Rider 2019 JetBrains Rider 2019 là một .NET IDE đa nền tảng dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper. Rider hỗ trợ .NET Framework, .NET Core...
JetBrains DataGrip 2019

Tải JetBrains DataGrip 2019 – Môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ

JetBrains DataGrip 2019 JetBrains DataGrip 2019 là môi trường cơ sở dữ liệu đa động cơ. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có...